Bedrijfsfitness voor gezonde werknemers

Fitness binnen het bedrijf

Kennis van de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het bestaan op het werk is van essentieel belang om te zorgen voor meer tevreden werknemers en, bijgevolg, met meer gezondheid en productiviteit in de activiteiten.

Wanneer het gaat om de kwaliteit van het bestaan op het werk, is het immers de verantwoordelijkheid van het bedrijf en van de medewerker om die kwaliteit te bereiken. Zelfs omdat een positief organisatieklimaat voor beide voordelen oplevert.

Binnen deze context worden werknemers gelukkiger en meer gemotiveerd, waardoor hun productiviteit toeneemt, en kunnen zij de omgeving aanbevelen aan andere personen die een carrière in het bedrijf willen opbouwen. Lees daarom dit artikel verder en ontdek de voordelen van investeren in de levenskwaliteit van jouw medewerkers!

Wat is kwaliteit van leven op het werk?

Kwaliteit van het bestaan op het werk heeft betrekking op de acties die een bedrijf onderneemt om de mate van tevredenheid van een werknemer met zijn/haar functie en met de werkomgeving te verbeteren, gericht op de effecten die dit welzijn kan hebben op de resultaten van de organisatie. Met andere woorden, het is een geheel van acties die worden toegepast om volledige arbeidsvoorwaarden te bieden, die vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden geanalyseerd.

Hoe kan de levenskwaliteit op het werk worden bevorderd?

Ken jouw medewerkers

Het eerste wat moet worden gedaan is jouw werknemers kennen. Het is noodzakelijk te weten wat een goede werkomgeving voor hen betekent, waarbij in de eerste plaats moet worden nagegaan of zij in het bedrijf willen blijven of dat zij op zoek zijn naar externe functies.

Daarvoor is het nodig de individuele verlangens te kennen, want elke werknemer heeft een ideaal van wat hem/haar comfortabel kan maken bij het uitvoeren van zijn/haar activiteiten in het bedrijf. Deze kennis is belangrijk om te voorkomen dat tijd en stress worden verspild aan acties die niet de verwachte resultaten zullen opleveren.

Goede leiders hebben

Het ontwikkelen van goede teamleiders, samen met HR, is een eerste stap om te zorgen voor een goed organisatieklimaat. Zij leven dagelijks met de werknemers en kennen dus ieders kenmerken en weten hoe zij hen meer betrokken kunnen houden.

Zij zijn de sleutelelementen om dit proces te leiden, niet alleen in de zin van aanmoediging van de teamleden, maar ook om rechtstreeks met HR op te treden, de problematische punten te identificeren die aanleiding kunnen geven tot gezamenlijke acties om ze gelijk te trekken.

Investeer in de medewerker

Investeren in de kwalificatie van de medewerkers is niet alleen een manier om hen beter te wapenen tegen de constante uitdagingen van de arbeidsmarkt, maar ook om een competitief en productief team voor jouw onderneming te vormen. Dit komt tot uiting in de resultaten, omdat een gewaardeerde werknemer geneigd is meer te produceren, waardoor gevoelens van erkenning voor de ontwikkelde activiteiten ontstaan.

Houd flexibiliteit in de routine

Flexibiliteit in de werkroutine is een grote vooruitgang voor degenen die productiever zijn op onconventionele uren, maar die de taken uitvoeren zoals in hun functie. Met de faciliteiten van het internet kunnen verantwoordelijkheden worden vervuld. Tegenwoordig is een punt van zorg het gezonde leven vooral van werknemers om hun fysieke conditie te verbeteren en in de toekomst geen gezondheidsproblemen te krijgen.

Een voordelenpakket aanbieden

Wanneer we het over voordelen voor werknemers hebben, associëren we die gewoonlijk met traditionele voordelen zoals: maaltijd, voedsel, brandstof, vervoer, enzovoort. Maar flexibele uitkeringen zijn nu al een realiteit en verdienen bijzondere aandacht. Een daarvan is bedrijfsfitness, een fysieke activiteit om het lichaam te trainen en de geest te motiveren.

Tegenwoordig wordt veel belang gehecht aan een gezond leven, vooral voor werknemers, om hun lichamelijke conditie te verbeteren en gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen. Daarom proberen bedrijven steeds vaker de beoefening van lichamelijke activiteiten aan te moedigen door partnerschappen met sportscholen voor beter betaalbare prijzen of activiteiten op de werkplek.

De beoefening van lichamelijke activiteiten in het bedrijf leidt bijgevolg tot een verbetering van de levenskwaliteit en voorkomt mogelijke gezondheidsproblemen in de toekomst. Dit weerspiegelt zich rechtstreeks in de leveringen en het werk van de medewerkers, want omdat ze gezonder en gelukkiger zijn, produceren ze beter en beter om meer positieve resultaten voor de organisatie te genereren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.